Služby
- Společnost nabízí sdružené služby dodávky elektrické energie s přenesením   odpovědnosti za odchylku dle vyhlášky ERÚ č. 373/2001 Sb. v platném znění pro odběratele z napěťové hladiny VN (velkoodběratelé) a maloodběratele.

- Veškerou administrativu spojenou s přechodem k naší společnosti vyřídíme za Vás na základě plné moci.

- Výpovědní lhůta při ukončení smluvního vztahu je 3 měsíce bez jakýchkoliv poplatků.

- Fakturace je prováděna elektronicky, komunikace dle volby zákazníka (osobně, elektronicky,....), přílohou k faktuře je odběrový diagram.

- Poskytujeme poradenství v optimalizaci elektrické energie, individuální přístup k zákazníkovi.

- Poskytujeme služby související s odběrným místem:
     - servisní činnost, údržbu a opravy zařízení
     - revize a kontroly dle Řádu preventivní údržby
     - úpravy kompenzace a hlídače maxima